Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. ssp. everta Sturt. - Kukuruz kokičar - Popcorn maize

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BC 403 P.C. 2010 Ne
2 BC 503 P.C. 2010 42 Ne s ms
3 Bc 513 P.C. 2010 42 Ne s
4 NS 620 2011 390 Ne s
5 OS 418 P.C. 2010 920 Ne s
6 OS 4959 P.C. 2010 Ne
7 OS 4994 P.C. 2010 920 Ne s
8 OS 502 P.C. 2010 920 Ne s
9 OS 504 P.C. 2010 920 Ne s
10 OS 505 P.C. 2010 920 Ne s
11 P630 2011 861 Ne s TWC
12 PAHULJICA 4774 P.C. 2010 346 Ne
13 WEST P.C. 2010 Ne
14 ZP 609 2011 381 Ne s TWC
15 ZPSC 611 k 2021 2031 381 3058 Ne s SC PU
16 ZPSC 614 2011 381 Ne s SC
17 ZPSC 616 2011 381 Ne s SC
18 ZPSC 622 2011 381 Ne s SC
19 ZPSC 674 2011 381 Ne s SC