Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Pior. - Tikva muškatna - Pumpkin

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ARIEL 26.06.2018 26.06.2028 2006 1 1093 Ne s
2 ATLAS 26.06.2018 26.06.2028 2089 2006 1 1093 Ne s
3 DOMAĆA 00.00.2010 Ne o
4 LUNGADINAPOLI=NEKTAR 00.00.2010 Ne o
5 PLUTO 26.06.2018 26.06.2028 2006 1 1093 Ne s