Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita mixta Pangalo - Buča zimska, Zimska tikva , Pumpkin

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆA 2010 Ne o