Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita ficifolia Bouche - Buča smokvolisna, Pumpkin

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆA ZELENA 2010 Ne o