Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita ficifolia Bouche - Buča smokvolisna, Pumpkin

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆA ZELENA 00.00.2010 Ne o