Sortna lista BiH

<< nazad

Capparis spinosa L. - Kapari, Caper

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DUBROVAČKA KAPRA 2010 Ne o
2 PALAGRUŽA,PALAGRUŠKA KAPRA 2010 Ne o
3 SAINT ANDREA 2010 Ne o