Sortna lista BiH

<< nazad

Capparis spinosa L. - Kapari, Caper

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 DUBROVAČKA KAPRA 00.00.2010 Ne o
2 PALAGRUŽA,PALAGRUŠKA KAPRA 00.00.2010 Ne o
3 SAINT ANDREA 00.00.2010 Ne o