Sortna lista BiH

<< nazad

Taraxacum officinale Wigg.-Maslačak

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ŠIROKOLISNI,VELIKI MASLAČAK 2010 Ne o