Sortna lista BiH

<< nazad

Phaseolus vulgaris L. -Grah mahunar niski, Dwarf french bean

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMBOY 2010 1029 Ne
2 BABILON 2010 769 Ne s z p
3 BALKAN 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU
4 BELKO 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU
5 BERGGOLD 2010 328 Ne s z n
6 BISER 2010 368 Ne s PU
7 BLUE LAKE NANO=BUSH BLUE LAKE 2010 122 Ne o z
8 BRONCO 2010 529 Ne