Sortna lista BiH

<< nazad

Lepidium sativumL.convar. sativum.-Baštenski dragunac

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 GLATTBLATTRIGE (GLATKOLISNI) 2010 Ne o
2 KRECAVI POLJSKI 2010 Ne o