Sortna lista BiH

<< nazad

Foeniculum vulgare Miller - Komorač, Fennel

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DI FIRENZE 2010 Ne o
2 FINO 2010 Ne o
3 ORION 2010 950 Ne
4 TARDO 2010 Ne o
5 WADENROMEN 2010 Ne o