Sortna lista BiH

<< nazad

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang. - Stočna mrkva, krmno korijenje, Fodder carrot

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 LJUBLJANSKO RUMENO=LJUBLJANSK ASTOČNA MRKVA 2010 Ne o
2 OSJEČKA ŽUTA 2010 Ne o