Sortna lista BiH

<< nazad

Cynara cardunculus L. - Karda/Kardij veliki - Cardoon

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 VIOLET DE PROVANCE 2010 Ne o