Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita pepo L. var. oleifera (sin.var. citrullina (L.) Greb. var. styriaca) - Uljana tikva - Pumpkin

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 GLEISDORFER OLKURBIS 2010 1061 Ne s PU
2 MAIK 2010 1035 Ne
3 OLEA 2010 390 Ne s
4 OLIMAKS 2010 390 Ne s H
5 OLINKA 2010 390 Ne s PU
6 OLIVIA 2010 390 Ne s
7 SLOVENSKA GOLICA 2010 Ne
8 TSCHERMAKS ÖLKÜRBIS 2010 1061 Ne
9 WIES 371 2010 1061 Ne