Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita pepo var. patissoniana Greb. forma radiata Nois. (sin. Cucurbita pepo convar. melopepo provar. radiata Noisette) - Patišon, Pumpkin-Marrow

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 EVA 2010 390 Ne s PU
2 OVÁRI FEHÉR=BIJELI OKRUGLI 2010 Ne o