Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita maxima Duchesne - Buča /tikva, Gourd

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BIJELA DOMAĆA 2010 Ne o
2 CROWN PRINCE 2019 2029 2006 1 Ne s
3 DOMAĆA 2010 Ne o z
4 DOMAĆA ZELENA 2010 Ne o s
5 LUNGA DI NAPOLI (NEKTAR) 2010 Ne o m
6 NARANČASTA 2010 Ne o
7 SEDEF 2010 368 Ne s
8 SIVA DOMAĆA 2010 Ne o
9 STANKA 2010 368 Ne s
10 TZ 148 2017 2048 2041 30 Ne s
11 VEENAS 2019 2029 2006 1 Ne