Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita maxima Duchesne - Buča /tikva, Gourd

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 BIJELA DOMAĆA 00.00.2010 Ne o
2 CROWN PRINCE 00.00.2019 00.00.2029 2006 1 Ne s
3 DOMAĆA 00.00.2010 Ne o z
4 DOMAĆA ZELENA 00.00.2010 Ne o s
5 LUNGA DI NAPOLI (NEKTAR) 00.00.2010 Ne o m
6 NARANČASTA 00.00.2010 Ne o
7 SEDEF 00.00.2010 368 Ne s
8 SIVA DOMAĆA 00.00.2010 Ne o
9 STANKA 00.00.2010 368 Ne s
10 TZ 148 00.00.2017 2048 2041 30 Ne s
11 VEENAS 00.00.2019 00.00.2029 2006 1 Ne