Sortna lista BiH

<< nazad

Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi - Radič, Chicory leaves

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ANIVIP 00.00.2010 Ne
2 BIANCO DI MILANO 00.00.2010 Ne o l
3 CASTELFRANCO 00.00.2010 Ne o l
4 CATALOGNA BRINDISINA=KATALONSKI RADIČ 00.00.2010 Ne o l
5 ERFANO 00.00.2010 950 Ne o l
6 FIDELIO 00.00.2010 1069 Ne
7 GORIŠKI RADIČ 00.00.2010 Ne o l
8 INDIGO 28.10.2020 28.10.2030 950 2017 36 950 Ne o l PU
9 LEONARDO 28.10.2020 28.10.2030 950 2017 36 950 Ne PU
10 MONOVIP 00.00.2010 Ne
11 PALLA ROSSA 00.00.2010 352 Ne
12 PAN DI ZUCCHERO 00.00.2010 Ne o l
13 ROSSA DI TERVISO=TERVIŠKI CRVENI 00.00.2010 Ne o l
14 RUBELLO F1 00.00.2010 950 Ne o l
15 RUBRO 00.00.2011 950 Ne s
16 TRŽAŠKI SALATNIK 00.00.2010 352 Ne
17 VASARI 20.09.2018 20.09.2028 2017 36 950 Ne s
18 VERONA 00.00.2010 Ne o l
19 VIRTUS 00.00.2010 950 Ne o l
20 WITLOOF 00.00.2010 950 Ne o k