Sortna lista BiH

<< nazad

Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi - Radič, Chicory leaves

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ANIVIP 2010 Ne
2 BIANCO DI MILANO 2010 Ne o l
3 CASTELFRANCO 2010 Ne o l
4 CATALOGNA BRINDISINA=KATALONSKI RADIČ 2010 Ne o l
5 ERFANO 2010 950 Ne o l
6 FIDELIO 2010 1069 Ne
7 GORIŠKI RADIČ 2010 Ne o l
8 INDIGO 2020 2030 950 2017 Ne o l
9 LEONARDO 2020 2030 950 2017 Ne
10 MONOVIP 2010 Ne
11 PALLA ROSSA 2010 352 Ne
12 PAN DI ZUCCHERO 2010 Ne o l
13 ROSSA DI TERVISO=TERVIŠKI CRVENI 2010 Ne o l
14 RUBELLO F1 2010 950 Ne o l
15 RUBRO 2011 950 Ne s
16 TRŽAŠKI SALATNIK 2010 352 Ne
17 TRŽAŠKI SOLATNIK 2010 Ne o l
18 VASARI 2018 2028 2017 36 Ne s
19 VERONA 2010 Ne o l
20 VIRTUS 2010 950 Ne o l
21 WITLOOF 2010 950 Ne o k