Sortna lista BiH

<< nazad

Cichorium andivia var.crispum L.- Kudrava endivija

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DE RUFFEC=DI RUFFEC,RUFFEC,RUFEOVSKA ENDIVIJA 2010 Ne
2 PANCALIERE=PANCALIERI,GROSS PANCALIERE,PANKALIJERKA 2010 Ne
3 RACE SALANCA 2010 Ne