Sortna lista BiH

<< nazad

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. - Postrna repa, Turnip

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 KRANJSKA OKROGLA REPA 00.00.2010 Ne o
2 VARAŽDINSKA BIJELA REPA 00.00.2010 Ne
3 VARAŽDINSKA REPA 00.00.2010 Ne o