Sortna lista BiH

<< nazad

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. - Postrna repa, Turnip

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 KRANJSKA OKROGLA REPA 2010 Ne o
2 VARAŽDINSKA BIJELA REPA 2010 Ne
3 VARAŽDINSKA REPA 2010 Ne o