Sortna lista BiH

<< nazad

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - Kelj - Savoy cabbage

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ADVENT=ALGRO 2010 Ne o
2 ALASKA 2010 680 Ne s H
3 ALCOSA 2010 950 Ne
4 ATLANUM 2021 2031 1065 1099 23 Ne s
5 BAIKAL 2017 1065 2029 23 Ne s
6 BARBOSA 2010 950 Ne
7 BERZONI 2010 780 Ne PP
8 BRILLIANT F1 2010 Ne
9 CANTASA F1 2010 950 Ne
10 CAPRICCIO 2010 541 Ne s H
11 COMPARSA (CAMPARSA) 2010 950 Ne
12 CONCERTO 2010 541 Ne s H
13 DAPHNE F1 2010 Ne
14 DAPHNE,EISENKOPF,TETE DE FER,ŽELJEZNA GLAVA 2010 67 Ne
15 EMERALD 2010 1013 Ne
16 ERMOSA 2010 950 Ne s
17 ESTORIL 2010 1048 Ne s
18 FAMOSA 2010 950 Ne s
19 FIRENSA F1 2020 2030 950 2017 Ne s
20 HAMASA 2010 950 Ne s H
21 INDUS F1 2011 Ne
22 JULIUS F1 2011 Ne
23 MELISA F1 2010 Ne
24 MELISSA F1 2010 950 Ne s
25 MILA F1 2010 1042 Ne s
26 MILENA 2010 1069 Ne s
27 MILETTA 2010 1065 Ne s
28 NEBRASKA 2020 2030 1065 2029 23 Ne s PU
29 NOVUSA 2010 Ne o
30 OVASA 2010 950 Ne s H
31 PALACIO F1 2010 1048 Ne
32 PARESA 2011 950 Ne s
33 POLARIS F1 2010 Ne
34 POLASA 2010 950 Ne s H
35 PRELUDIUM 2017 1065 2029 23 Ne s
36 PREMIUS 2010 1065 Ne s
37 PRIMAVOY 2010 675 Ne s H
38 PROMASA F1 2010 950 Ne s
39 RIGOLETO (F1) 2010 541 Ne s H
40 SAGA F1 RS 2010 1029 Ne s
41 SALIMA F1 2010 680 Ne s H
42 SIBERIA F1 2010 680 Ne s
43 SILVAMA F1 2011 Ne
44 TALER F1 RS 2010 704 Ne s H
45 TARVOY 2010 1013 Ne
46 TOURMALINE 2010 1013 Ne
47 VERTUS=GROS DES VERTUS 2010 Ne o
48 VIROSA F1 (WIROSA F1) 2010 950 Ne s
49 VISA 2010 950 Ne
50 VORBOTE 2010 Ne o
51 WALLASA,WIENER KAPUZINER=KAPUCINSKI 2010 Ne o
52 WINTERFÜRST=ROJ DE L`HIVER 2010 Ne o
53 WINTESA 2010 Ne o
54 YSLANDA 2010 Ne o
55 ZIRCON 2010 1013 Ne