Sortna lista BiH

<< nazad

Asparagus officinalis L. var. officinalis - šparoga , Asparagus

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 BRAUNSCHWEIGER 00.00.2010 Ne o
2 D`ARGENTEUIL HATIVE=PRECOCE D`ARGENTUIL 00.00.2010 Ne o
3 MARY WASHINGTON 00.00.2010 Ne o