Sortna lista BiH

<< nazad

Asparagus officinalis L. var. officinalis - šparoga , Asparagus

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BRAUNSCHWEIGER 2010 Ne o
2 D`ARGENTEUIL HATIVE=PRECOCE D`ARGENTUIL 2010 Ne o
3 MARY WASHINGTON 2010 Ne o