Sortna lista BiH

<< nazad

Apium graveolens L. - Celer bjelaš - Celery

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 GIANT PASCAL=GROENE PASCAL 2010 Ne o r
2 LATHOM SELF BLLANCING 2010 Ne o r
3 TANGO 2010 950 Ne o
4 UTAH 52.70=TALL UTAH 52.70,UTAH 2010 Ne o r