Sortna lista BiH

<< nazad

Allium cepa L. - Luk kaba, Vodeni luk - Onion

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BUCINSKA ARŠLAMA 2010 Ne o
2 GOSTIVARSKA ARŠLAMA 2010 Ne o
3 GOSTIVARSKI DOMAĆI 2010 Ne o