Sortna lista BiH

<< nazad

Allium ascalonicum L./Allium cepa var.aggeratum G.Don. - Kozjak, (vlašac, ajmal, jutka) - Shallot

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 DANSKI KOZJAK=DANSKA LJUTIKA 00.00.2010 Ne o
2 DOMAĆI 00.00.2010 Ne o
3 ECHALOTE DE JERSEY 00.00.2010 Ne o
4 RUSKI KOZJAK=RUSKA LJUTIKA 00.00.2010 Ne o