Sortna lista BiH

<< nazad

Allium ascalonicum L./Allium cepa var.aggeratum G.Don. - Kozjak, (vlašac, ajmal, jutka) - Shallot

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DANSKI KOZJAK=DANSKA LJUTIKA 2010 Ne o
2 DOMAĆI 2010 Ne o
3 ECHALOTE DE JERSEY 2010 Ne o
4 RUSKI KOZJAK=RUSKA LJUTIKA 2010 Ne o