Sortna lista BiH

<< nazad

Cannabis sativa L.Konoplja,Hemp

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 DIANA 00.00.2010 390 Ne s H
2 FLAJŠMANOVA 00.00.2010 Ne o
3 HELENA 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s j PU
4 KOMPOLTI 00.00.2010 105 Ne o
5 KOMPOLTI HIBRID T.C. 00.00.2010 247 Ne o
6 KOMPOLTI SÁRGA SZÁRU 00.00.2010 247 Ne o
7 MARINA 03.03.2020 03.03.2023 390 2017 4 390 Ne s d PU
8 NOVOSADSKA KONOPLJA 00.00.2010 Ne o