Sortna lista BiH

<< nazad

Cannabis sativa L.Konoplja,Hemp

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DIANA 2010 390 Ne s H
2 FLAJŠMANOVA 2010 Ne o
3 HELENA 2020 2030 390 2017 4 Ne s j PU
4 KOMPOLTI 2010 105 Ne o
5 KOMPOLTI HIBRID T.C. 2010 247 Ne o
6 KOMPOLTI SÁRGA SZÁRU 2010 247 Ne o
7 MARINA 2020 2030 390 2017 4 Ne s d PU
8 NOVOSADSKA KONOPLJA 2010 Ne o