Sortna lista BiH

<< nazad

Sorghum bicolor (L.)x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene