Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita pepo L.- TIKVA, TIKVICA

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ARDENDO 174 2017 2042 2036 32 Ne s
2 AZIAD 2018 2028 2091 2006 1 Ne s
3 CONCORDIA 2019 2029 3027 2006 1 Ne s
4 PLEIADES 2019 2029 3027 2006 1 Ne s