Sortna lista BiH

<< nazad

Vicia sativa L.-Grahorica ozima

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 NS SIRMIUM 2011 Ne