Sortna lista BiH

<< nazad

Setarica italica var.maxima Alef.-Bar

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ŽELTOZERNISTA HARKOVSKA ŽUTOZRNASTA HARKOVSKA 2011 Ne o