Sortna lista BiH

<< nazad

Agrostis canina L. syn.A. Rubra All.Bar. canina A.canina ssp. montana ( Hartm.)-Rosulja pasija

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AVANTA 2010 Ne