Sortna lista BiH

<< nazad

Arachis hypogea L.Kikiriki-Peanut

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 VALENCIJA 2010 Ne o
2 VIRGINIJA 2010 Ne o