Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz visokolizinski- FAO 400

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BC 436 O2O2 2010 Ne
2 BC 453 O2O2 2010 Ne
3 BC 483 O2O2 2010 Ne
4 NEGEV 2010 76 Ne s