Sortna lista BiH

<< nazad

Secale cereale L. - Raž ozima tetraploidna, Winter rye tetraploid

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 MAKEDONIJA 2010 Ne