Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. (partim)- Hibridi tolerantni prema herbicidima

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 NS 444 ULTRA 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU
2 ZPSC 341 ULTRA 2010 381 Ne s TWC cikloksidim
3 ZPSC 360 ULTRA 2010 381 Ne s TWC cikloksidim
4 ZPSC 434 ULTRA 2010 381 Ne s TWC cikloksidim
5 ZPSC 578 ULTRA 2010 381 Ne s TWC cikloksidim