Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. Kukuruz standardnog kvaliteta bijele boje zrna-FAO 800

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ZP 861 b 2010 381 Ne s SC