Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz visokolizinski- FAO 500

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BC 59-21 O2O2 2010 Ne s
2 BC 593 O2O2 2010 Ne s
3 g sc 50-1/o2 2010 Ne s
4 GALILEE 2010 76 Ne s
5 ZGSC 50-1/O2 2010 124 Ne s