Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz visokolizinski- FAO 300

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 Bc 332 O2OC 2010 Ne