Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. ssp. ceratina Kulesh - Kukuruz amilopektinski FAO 600 - amylopectin maize

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 OSSK 633 WX 2010 920 Ne s S