Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. ssp. ceratina Kulesh - Kukuruz amilopektinski FAO 600 - amylopectin maize

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 OSSK 633 WX 00.00.2010 920 Ne s S