Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz za zrno FAO 800 - Grain maize

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 NS 8023 2010 390 Ne s SC
2 NS 8033 2010 390 Ne s SC
3 NS 8043 2010 390 Ne s SC
4 NS 807 2010 390 Ne s SC
5 ZPSC 735 2020 2030 381 3058 1 Ne s SC PU
6 ZPSC 803 2010 381 Ne s SC
7 ZPSC 806 2010 381 Ne s SC
8 ZPSC 808 2010 381 Ne s SC
9 ZPSC 821 2010 381 Ne s SC
10 ZPSC 830 2010 381 Ne s TWC
11 ZPSC 888 2010 381 Ne s SC
12 AGS 635 2020 2030 441 2014 Ne s
13 BALKAN 2010 390 Ne s SC
14 Bc 828 (s. 1987) 2010 Ne
15 GRECALE 2010 596 Ne s SC
16 In SK 82 V (s. 1984 2010 Ne
17 In SK 83A (s. 1990) 2010 Ne
18 In SK 84 A (s.1991) 2010 Ne
19 NOVOSADSKI 802 (č. 1972) 2010 Ne
20 NS 721 (č. 1972) 2010 Ne
21 NS 805 (s.1991) 2010 Ne
22 NS 808 (NSSC 790 s. 1988) 2010 Ne
23 NS 809 2010 390 Ne s SC
24 NS 820 (NSSC 780, s 1989) 2010 Ne
25 NS SC 608 (s. 1984) 2010 Ne
26 P1535 2017 2025 2017 20 Ne s
27 REKORD SK 85V (s. 1976) 2010 Ne
28 TISA 2010 390 Ne s SC
29 ZP 772 2010 381 Ne s SC
30 ZP 773 2010 381 Ne s SC
31 ZP 777 2010 381 Ne s SC
32 ZP 789 2010 381 Ne s SC
33 ZP 802 2010 381 Ne s SC
34 ZP 873 2020 2030 381 3058 1 Ne s
35 ZP 877 2010 381 Ne s SC
36 ZP SC 807 (s. 1975) 2010 Ne
37 ZP SC 809 b (s. 1979) 2010 Ne
38 ZP SC 825 (s. 1983) 2010 Ne
39 ZP SC 84 (s. 1973) 2010 Ne
40 ZP SK 74B (s. 1972) 2010 Ne
41 ZP SK 80B (s. 1971) 2010 Ne
42 ZPSC 800 (s. 1987) 2010 Ne
43 ZPSC 801 (1989) 2010 Ne
44 ZPSC 804 2010 381 Ne s SC
45 ZPSC 811 2010 381 Ne s SC
46 ZPSC 813 (s. 1987) 2010 Ne
47 ZPSC 836 2010 381 Ne s SC