Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz za zrno FAO 700 - Grain maize

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 A873 00.00.2010 860 Ne s
2 AGS 83 00.00.2020 441 2014 Ne s SC PU
3 AS 72 07.09.2022 07.09.2032 2020 2018 13 2020 Ne s PU SC
4 AS180 SILAŽ 31.01.2019 31.01.2029 2020 2018 13 2020 Ne s
5 AS71 00.00.2010 860 Ne s SC
6 AS73 00.00.2010 860 Ne s SC
7 BC 723 00.00.2010 Ne s TWC
8 BC 778 00.00.2010 Ne s TWC
9 Bc 778 (s. 1984) 00.00.2010 Ne
10 BC747 12.03.2020 13.03.2030 2003 2004 5 2003 Ne s
11 BELLENA 00.00.2010 727 Ne s SC
12 BST 750 00.00.2010 783 Ne s TWC
13 DALARY 05.09.2023 05.09.2033 194 3008 115 533 Ne s
14 GORAN 00.00.2010 390 Ne s SC
15 IN SK 74 V (s. 1975) 00.00.2010 Ne
16 INSC 730 00.00.2010 361 Ne s SC
17 LG3710 00.00.2011 727 Ne s SC
18 MAS 70 F 10.10.2019 10.10.2029 661 3008 103 661 Ne s
19 MATADOR (s. 1978) 00.00.2010 Ne
20 NK TURTOP 00.00.2010 784 Ne s SC
21 NK VITORINO 00.00.2010 1064 Ne s
22 NS 7010 00.00.2010 390 Ne s SC
23 NS 7011 00.00.2010 390 Ne s SC
24 NS 7012 00.00.2010 390 Ne s SC
25 NS 7013 00.00.2010 390 Ne s SC
26 NS 7014 00.00.2010 390 Ne s TWC
27 NS 7015 00.00.2010 390 Ne s SC
28 NS 7016 00.00.2010 390 Ne s SC
29 NS 7017 00.00.2010 390 Ne s SC
30 NS 7018 00.00.2010 390 Ne s TWC
31 NS 7019 00.00.2010 390 Ne s SC
32 NS 7020 00.00.2010 390 Ne s SC
33 NS 7023 00.00.2010 390 Ne s SC
34 NS 7030 00.00.2010 390 Ne s SC
35 NS 7033 00.00.2010 390 Ne s SC
36 NS 7040 00.00.2010 390 Ne s TWC
37 NS 7043 00.00.2010 390 Ne s SC
38 NS 7053 00.00.2010 390 Ne s SC
39 NS 7063 00.00.2010 390 Ne s SC
40 NS 7070 00.00.2010 390 Ne s SC
41 NS 755 00.00.2010 390 Ne s SC
42 NS 770 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s PU SC
43 NS 777 00.00.2010 390 Ne s SC
44 NS 79 O2 00.00.1986 Ne
45 NS SC 70 (s. 1970) 00.00.2010 Ne
46 NS SC 73 b (s. 1975) 00.00.2010 Ne
47 NS SC 75 (s. 1979) 00.00.2010 Ne
48 NS SC 76 (s.1980) 00.00.2010 Ne
49 NS SC 77 (s. 1983) 00.00.2010 Ne
50 NS SC 78 (s. 1983) 00.00.2010 Ne
51 NS SK 71 (s. 1971) 00.00.2010 Ne
52 NS SK 72 (S. 1971) 00.00.2010 Ne
53 NS TC 66 (t. 1974) 00.00.2010 Ne
54 OSSK 713 00.00.2010 920 Ne s
55 P1241 20.09.2018 20.09.2028 896 2017 18 Ne s
56 PIONEER 3360 00.00.2010 1023 Ne s
57 PIONEER 3360 (s.1980) 00.00.2010 Ne
58 PKB 721 (s. 1978) 00.00.2010 Ne
59 PKB 730 (t. 1978) 00.00.2010 Ne
60 PR32D12 00.00.2010 690 Ne s SC
61 PR33A46 00.00.2010 690 Ne s SC
62 PR33B50 00.00.2010 690 Ne s SC
63 PR33D11 00.00.2010 690 Ne s SC
64 PR33H25 00.00.2010 690 Ne s SC
65 PR33T56 00.00.2010 690 Ne s SC
66 PR34N43 00.00.2011 690 Ne s SC
67 PR34N73 00.00.2010 690 Ne s SC
68 PREGIA 00.00.2010 690 Ne s SC
69 RADAN 00.00.2010 390 Ne s SC
70 RODNA 03.04.2020 03.04.2030 671 1040 127 3095 Ne s PU SC
71 RUBIN-7 01.06.2020 01.06.2030 398 3064 123 398 Ne s PU TWC
72 SAGUNTO 10.10.2019 10.10.2029 2068 2041 58 2068 Ne s
73 SHANIYA 05.09.2023 05.09.2033 194 3008 115 533 Ne
74 TRIANA 00.00.2010 1023 Ne s
75 VIHOR 00.00.2010 390 Ne s SC
76 ZENIT 00.00.2010 390 Ne s SC
77 ZP 707 12.03.2020 12.03.2030 381 3058 108 381 Ne s
78 ZP 725 00.00.2010 381 Ne s SC
79 ZP 755 (č. 1964) 00.00.2010 Ne
80 ZP 759 00.00.2010 381 Ne s SC
81 ZP 7900 28.12.2023 28.12.2033 381 3058 114 381 Ne s
82 ZP SC 701 (s. 1985) 00.00.2010 Ne
83 ZP SC 704 (s. 1979) 00.00.2010 Ne
84 ZP SC 704 O2 00.00.2010 Ne
85 ZP SC 706 (s. 1980) 00.00.2010 Ne
86 ZP SC 707 (s. 1980) 00.00.2010 Ne
87 ZP SC 709 t (s. 1982) 00.00.2010 Ne
88 ZP SC 711 O2 00.00.2010 Ne
89 ZP SC 72 O2 00.00.2010 Ne
90 ZP SC 720 (s. 1979) 00.00.2010 Ne
91 ZP SC 723 (s. 1983) 00.00.2010 Ne
92 ZP SC 732 (s. 1982) 00.00.2010 Ne
93 ZP SC 734 (s. 1985) 00.00.2010 Ne
94 ZP SC 75 O2 00.00.2010 Ne
95 ZP SC 750 (s. 1978) 00.00.2010 Ne
96 ZP SC 82/III (s. 1968) 00.00.2010 Ne
97 ZP SK 71 c (s. 1971) 00.00.2010 Ne
98 ZP SK 78 c (s. 1971) 00.00.2010 Ne
99 ZP SK 8 (s. 1971) 00.00.2010 Ne
100 ZP TC 705 (t. 1982) 00.00.2010 Ne
101 ZP TC 724 (t. 1985) 00.00.2010 Ne
102 ZP TK 73 (t. 1971) 00.00.2010 Ne
103 ZP TK 75 (t. 1971) 00.00.2010 Ne
104 ZPSC 1 A 00.00.2010 Ne o
105 ZPSC 704 18.03.2020 18.03.2030 381 2017 108 381 Ne s PU SC
106 ZPSC 710 (s. 1988) 00.00.2010 Ne
107 ZPSC 712 (s 1989) 00.00.2010 Ne
108 ZPSC 715 00.00.2010 381 Ne s SC
109 ZPSC 716 (s. 1988) 00.00.2010 Ne
110 ZPSC 721 00.00.2010 381 Ne s SC
111 ZPSC 722 00.00.2010 381 Ne s SC
112 ZPSC 726 00.00.2010 381 Ne s SC
113 ZPSC 728 00.00.2010 381 Ne s SC
114 ZPSC 729 00.00.2010 381 Ne s SC
115 ZPSC 731 00.00.2010 381 Ne s SC
116 ZPSC 733 00.00.2010 381 Ne s SC
117 ZPSC 736 00.00.2010 381 Ne s TWC
118 ZPSC 737 00.00.2010 381 Ne s SC
119 ZPSC 738 00.00.2010 381 Ne s SC
120 ZPSC 740 00.00.2010 381 Ne s SC
121 ZPSC 741 00.00.2010 381 Ne s TWC
122 ZPSC 742 00.00.2010 381 Ne s SC
123 ZPSC 743 00.00.2010 381 Ne s TWC
124 ZPSC 744 00.00.2010 381 Ne s TWC
125 ZPSC 745 00.00.2010 381 Ne s SC
126 ZPSC 746 00.00.2010 381 Ne s SC
127 ZPSC 747 00.00.2010 381 Ne s SC
128 ZPSC 748 00.00.2010 381 Ne s SC
129 ZPSC 749 00.00.2010 381 Ne s SC
130 ZPSC 750 00.00.2010 381 Ne s SC
131 ZPSC 751 00.00.2010 381 Ne s SC
132 ZPSC 754 00.00.2010 381 Ne s TWC
133 ZPSC 756 00.00.2010 381 Ne s SC
134 ZPSC 758 15.05.2020 15.05.2030 381 3058 108 381 Ne s PU SC
135 ZPSC 760 00.00.2010 381 Ne s TWC
136 ZPSC 760 00.00.2010 381 Ne s SC
137 ZPSC 764 00.00.2010 381 Ne s TWC
138 ZPSC 767 00.00.2010 381 Ne s SC
139 ZPSC 770 (s. 1991) 00.00.2010 Ne
140 ZPSC 771 00.00.2010 381 Ne s TWC
141 ZPSC 774 00.00.2010 381 Ne s TWC
142 ZPSC 775 00.00.2010 381 Ne s SC
143 ZPSC 778 00.00.2010 381 Ne s TWC
144 ZPSC 781 00.00.2010 381 Ne s SC
145 ZPSC 783 00.00.2010 381 Ne s SC
146 ZPSC 784 00.00.2010 381 Ne s SC
147 ZPSC 787 00.00.2010 381 Ne s SC
148 ZPSC 788 00.00.2010 381 Ne s SC
149 ZPSC 789 00.00.2010 381 Ne s SC
150 ZPTC 708 00.00.2010 381 Ne s TWC