Sortna lista BiH

<< nazad

Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol. - Pšenica jara obična - Spring wheat

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ANKA 2010 Ne
2 BOŽICA 2010 390 Ne s
3 BRANKA 2010 390 Ne s
4 BROĐANKA 2010 Ne
5 DARA 2010 390 Ne s
6 DRAGICA 2010 390 Ne s
7 DUGOKLASA 2010 Ne
8 DUŠANKA 2010 390 Ne s
9 EGON 2010 1052 Ne s
10 ERWIN 2010 1052 Ne s
11 GLAMOČANKA 2010 Ne
12 GOLIJA 2010 390 Ne s
13 GORANKA 2010 42 Ne s
14 JARKA 2010 Ne
15 JEVROSIMA 2010 390 Ne s
16 KOMETA 2010 390 Ne s
17 LEDA 2010 367 Ne s PU
18 LELIJA 2010 Ne
19 LENNOX 2019 2029 2053 2099 1 Ne s
20 LIVANJKA 2010 Ne
21 MARIJA 2010 390 Ne s
22 MARTA 2010 367 Ne s
23 MIRJANA 2010 390 Ne s
24 NADA 2010 367 Ne s
25 NATAŠA 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU
26 NERETVA 2010 Ne
27 NEVESINJKA 2010 Ne
28 NOVOSADSKA JARA 2010 Ne
29 OBRADOVKA 2010 390 Ne s
30 OLIMPIJA 2010 369 Ne s
31 PETRA 2010 390 Ne s
32 PLANINKA 2010 Ne
33 PRINCEZA 2010 390 Ne s
34 RADINKA 2010 390 Ne s
35 RADUŠA 2010 Ne
36 RANKA 2010 Ne
37 REMUS 2010 255 Ne s
38 ROMANIJA 2010 Ne
39 SPASENIJA 2010 390 Ne s
40 TOBARY 66 2010 Ne o
41 VENERA 2010 390 Ne s PU
42 VESNA 2010 Ne
43 VIDOVICA 2010 Ne s
44 ZA-60 2010 Ne
45 ZAJEČARKA 25 2010 Ne
46 ZAJEČARKA 65 2010 Ne
47 ZAJEČARSKA 2010 Ne
48 ZLATIBORKA 2010 Ne