Sortna lista BiH

<< nazad

Sorghum sudanense ( Piper ) Stapf. - Sudanska trava , Sudan grass

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 SUSU 2010 339 Ne s
2 PIPER SWEET SUDAN GRASS 2010 Ne o
3 SAVA 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU
4 SREM 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU