Sortna lista BiH

<< nazad

Secale cereale L. - Raž jara, Spring rye

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 KARLSHULDER 2010 Ne o
2 PETKUS 2010 Ne o