Sortna lista BiH

<< nazad

Phalaris canariensis L. - Kanarska trava,(blještac, svjetlica) - Canary grass

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ISTARSKI 2010 Ne o