Sortna lista BiH

<< nazad

Oriza sativa L.- Riža ,Rice

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ARBORIO BIANCO 2010 965 Ne s
2 BALDO 2010 965 Ne s
3 BISER-2 2010 350 Ne o
4 KOČANSKI 2010 350 Ne o
5 MARATELLI 2010 Ne o
6 MONTICELLI 2010 965 Ne o
7 NADA-115 2010 350 Ne o
8 OSOGOVKA 2010 350 Ne o
9 R-76/6 2010 965 Ne s
10 R-77 2010 965 Ne s
11 RANKA 2010 350 Ne o
12 SAN DOMENICO 2010 Ne o