Sortna lista BiH

<< nazad

Hordeum vulgare L. conv.distichon.Alef.s.L-Jari ječam dvoredni- Spring barley two-rowed

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 9/02-1G 2011 856 Ne
2 ADONIS 2010 1010 Ne
3 ALEKSA 2010 390 Ne s d
4 ALEXIS 2010 944 Ne s
5 AMOR 2010 Ne
6 APOLON 2010 381 Ne s d g
7 BALŠA 2010 367 Ne s v g
8 BC ALARIK 2010 61 Ne s
9 BC KALNIK 2017 2003 2004 5 Ne s d d
10 BEATRIX 2010 823 Ne s d
11 BELFOR 2010 341 Ne s
12 BÉRÉNICE 2010 999 Ne s
13 BISER 2010 Ne
14 BODEGA 2010 176 Ne s
15 BORNA 2010 920 Ne s
16 BRANKO 2010 390 Ne s d
17 CALCULE 2018 2028 2059 2058 49 Ne s
18 CELLAR 2010 1057 Ne s
19 CLASS 2010 719 Ne s d
20 CONCERTO 2011 657 Ne
21 CRISTALIA 2010 680 Ne s d
22 DADO 2019 2029 1022 2017 12 Ne s
23 DILJ 2010 Ne
24 DINARAC 2010 369 Ne s d
25 DRAGULJ 2010 369 Ne s d
26 DUNAVAC 2010 369 Ne s d
27 EFFEKTA 2010 1049 Ne s
28 ELISA 2010 1052 Ne s
29 ERIH 2010 1034 Ne s
30 ESTANA 2010 1049 Ne s
31 EVELIN 2010 1052 Ne s
32 EXTRA 2010 1049 Ne s
33 FLANDRIA 2010 953 Ne s
34 FRAN 2010 920 Ne s
35 GEORGIE 2010 1011 Ne s
36 GIMPEL 2010 176 Ne s
37 GLADYS 2011 585 Ne
38 GOLIJAT 2010 390 Ne s d g
39 HENDRIX 2010 176 Ne s
40 HORIZONT 2010 369 Ne s d
41 JADRAN 2020 2030 369 2014 1 Ne s d PU
42 JAN 2010 920 Ne
43 JARAN (JARAM) 2010 920 Ne
44 JARILO 2010 920 Ne
45 JASMINA 2010 1011 Ne s
46 JERSEY 2010 928 Ne s
47 KALNIK 2010 Ne
48 KANGOO 2010 540 Ne s d
49 KNIN (SATURN) 2010 13 Ne s
50 KRAGUJ 2010 Ne
51 LAV 2010 390 Ne s d
52 LERCHE 2010 176 Ne s
53 LIDER 2010 369 Ne s d
54 LUNAR 2010 Ne
55 LUX 2010 Ne
56 MADONA 2010 176 Ne s
57 MAKEDO 2010 137 Ne s
58 MALZ 2010 540 Ne s d
59 MARESI 2010 176 Ne s
60 MARINA 2010 176 Ne s
61 MARNIE 2010 1047 Ne
62 MATEJ 2010 1022 Ne
63 MEDUSA 2010 989 Ne
64 MENUET 2010 1060 Ne
65 MILAN 2010 390 Ne s d
66 MIRANDA 2010 934 Ne
67 MIRENA 2010 1073 Ne
68 NEHAJ 2010 Ne
69 NESTOR 2010 920 Ne
70 NOVOSADSK428 2010 390 Ne s
71 NOVOSADSKI 292 2010 Ne
72 NOVOSADSKI 294 2010 Ne
73 NOVOSADSKI 296 2010 Ne
74 NOVOSADSKI 300 2010 Ne
75 NOVOSADSKI 301 2010 Ne
76 NOVOSADSKI 306 2010 Ne
77 NOVOSADSKI 310 2010 Ne
78 NOVOSADSKI 316 2010 Ne
79 NOVOSADSKI 418 2010 390 Ne s
80 NOVOSADSKI 420 2010 390 Ne s
81 NOVOSADSKI 430 2010 390 Ne s d
82 NOVOSADSKI 438 2010 390 Ne s d
83 NOVOSADSKI 448 2010 390 Ne s d
84 NOVOSADSKI 450 2010 390 Ne s d
85 NOVOSADSKI 454 2010 390 Ne s d
86 NOVOSADSKI 456 2010 390 Ne s d
87 NOVOSADSKI 460 2010 390 Ne s d
88 NOVOSADSKI 462 2010 390 Ne s d
89 NOVOSADSKI 488 2010 390 Ne s d
90 NS MARKO 2017 1095 2001 4 Ne s
91 OPLENAC 2010 Ne
92 ORIJENT 2010 Ne
93 ORION 2010 Ne
94 ORTHEGA 2010 176 Ne s
95 OSKAR 2010 920 Ne
96 OSVIT 2019 2029 1022 2017 12 Ne s
97 OTIS 2010 176 Ne s
98 PAPUK 2010 Ne
99 PATRIK 2010 920 Ne
100 PHILADELPHIA 2010 176 Ne
101 PIROUETTE 2010 1060 Ne
102 PIVARAC 2010 Ne
103 PRENJ 2010 Ne
104 PRESTIGE 2010 719 Ne s d
105 REM 2010 920 Ne
106 ROMUL 2010 920 Ne
107 SCARLETT 2020 2030 3066 3053 1 Ne s d PU
108 SEBASTIJAN 2010 822 Ne s d
109 SLADAR 2010 13 Ne
110 SLAVKO 2010 390 Ne s d
111 SPILKA 2010 27 Ne s
112 SPRINGER 2010 920 Ne
113 STREIF 2010 718 Ne s d
114 STRIBOR 2010 920 Ne
115 SUNDANCE 2010 Ne
116 THORGALL 2010 820 Ne s d
117 TIMOČANIN 2010 367 Ne s v
118 TOLAR 2010 238 Ne
119 TOMISLAV 2010 13 Ne
120 TROJANAC 2010 124 Ne
121 TRUMPF 2010 1073 Ne
122 TVRTKO 2010 13 Ne
123 UNION 2010 13 Ne o
124 UROŠ 2010 390 Ne s d
125 VELEBIT 2010 Ne
126 VIDEO 2010 341 Ne
127 VIHOR 2010 Ne
128 VIKTOR 2010 390 Ne s d
129 XANADU 2010 823 Ne s d
130 ZAJEČARSKI 31 2010 367 Ne s d
131 ZENIT 2010 Ne
132 ZLATAN 2010 367 Ne s d