Sortna lista BiH

<< nazad

Polivalentne podloge za koštičavo voće-Stocks for kernelled fruits

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ISTHARA 00.00.2010 Ne o
2 JASPI 00.00.2010 Ne o
3 MRS 2/5 (P. myrobalana) 00.00.2011 Ne
4 MYROBALANA 29C (P. myrobalana) 00.00.2011 Ne
5 MYROBALANA B (P. myrobalana) 00.00.2011 Ne
6 P-HL A (P. avium x P. cerasus) 00.00.2011 Ne
7 P-HL C (P. avium x P. cerasus) 00.00.2011 Ne
8 PENTA 00.00.2010 Ne o
9 SIRIO 00.00.2010 Ne o
10 SORBUS DOMESTICA L. 00.00.2010 Ne o gp
11 TETRA 00.00.2010 Ne o
12 VICTOR 00.00.2010 Ne o