Sortna lista BiH

<< nazad

Corylus maxima Mill-Džinovska lijeska

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 KARMANOVSKI (KARMANOVSKII,PRESIDENT) 00.00.2010 923 Ne s
2 KUBANJ 00.00.2010 923 Ne s
3 SOČI-1 00.00.2010 923 Ne s