Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus paradisi Macfad.-Grejpfrut,Grapefruit

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 GULJRIPŠKI 00.00.2010 Ne o
2 JUBILEJNI 00.00.2010 Ne
3 MARCH SEEDLESS GRAPEFRUIT SRA 8 00.00.2010 Ne o
4 NATZUMIKAN 00.00.2010 Ne o
5 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA, podloga 00.00.2010 Ne o
6 REDBLUSH SRA 56 00.00.2010 Ne o
7 SHAMBAR GRAPEFRUIT SRA 22 00.00.2010 Ne o