Sortna lista BiH

<< nazad

Vicia vilosa Roth-Grahorica ozima/Kosmata grahorica/maljava grahorica,Hairy vetch

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 IGMAN*** 00.00.2010 1040 Ne
2 K-10 00.00.2010 365 Ne o R
3 KRUŠEVAČKA-10 00.00.2011 Ne
4 MORAVA 00.00.2010 390 Ne s
5 NEOPLANTA 03.03.2020 03.03.2030 390 2017 4 390 Ne s o PU
6 NS VIOLETA 00.00.2010 Ne s
7 NS-VILOZA 00.00.2010 390 Ne s o
8 PAULA 29.12.2023 29.12.2033 2030 24 927 Ne s
9 PERLA 00.00.2010 390 Ne s j
10 POPPELSDORFER 00.00.2010 Ne o
11 RATARKA 00.00.2010 42 Ne s
12 TARA 00.00.2010 390 Ne s o
13 WINTERNÄCHE 00.00.2010 Ne s