Sortna lista BiH

<< nazad

Pisum sativum L-Stočni grašak,Field pea

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMINO 2010 181 Ne
2 ANGELA 2010 885 Ne
3 ASSAS 2010 987 Ne
4 BACCARA 2010 90 Ne
5 BELMAN 2010 176 Ne s z
6 BLIZZARD 2010 987 Ne s o vk
7 CER 2010 390 Ne s o
8 DORA 2010 49 Ne s
9 DOVE 2010 987 Ne s o z
10 DUKAT 2010 390 Ne s j p
11 ERBI 2010 255 Ne s j vk
12 FAKTOR 2010 269 Ne s o z
13 FRILENE 2010 987 Ne s j p
14 GOLD 2010 Ne s j z
15 HARDY 2010 290 Ne s j z
16 HELIA 2010 228 Ne s o z
17 JANTAR 2010 390 Ne s j bm
18 JAVOR 2010 390 Ne s j
19 JEZERO 2010 390 Ne o j
20 KOSMAJ 2010 390 Ne s o
21 KRISTAL 2010 390 Ne s j p
22 MAKSIMIRSKI BIJELI 2010 Ne s j
23 MAKSIMIRSKI OZIMI 2010 11 Ne s o
24 MAKSIMIRSKI RANI 2010 Ne s j p
25 MENHIR 2010 725 Ne s j p
26 MORAVAC 2010 390 Ne s o
27 NS DUNAV 2010 14 Ne s o
28 NS JUNIOR 2010 390 Ne s j p bm
29 NSPIONIR 2010 390 Ne s o PU
30 OSJEČKI ZELENI 2010 828 Ne s o
31 PARTNER 2010 390 Ne s j p
32 PEŠTER 2010 390 Ne s o
33 PICAR 2010 188 920 Ne s o
34 PIONIR 2010 390 Ne s o
35 PONEKA 2010 328 Ne s o
36 PROGRETA 2010 Ne s o vk
37 ŠAMPION 2010 Ne s o z
38 SANTANA 2010 176 Ne s o
39 SAŠA*** 2010 945 Ne s
40 SOLARA 2010 Ne s
41 SPIRIT 2010 106 Ne s z
42 SPONSOR 2010 34 Ne s
43 SW CRISTA 2010 300 Ne s j
44 TARA 2010 304 Ne s j z
45 TIMO 2010 32 Ne s j bm
46 TREZOR 2010 390 Ne s j z
47 URAN 2011 1022 Ne s
48 ZEKON 2010 269 Ne s