Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Pior. - Tikva muškatna - Pumpkin

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆA 2010 Ne o
2 LUNGADINAPOLI=NEKTAR 2010 Ne o